Vybíráme úpravnu

Nejdříve je potřeba znát problém, který se vyskytuje ve vaší vodě, ať už městské nebo studniční. Orientační seznam problémů uvádíme v poradně. Pokud ještě neznáte způsob znečištění vaší vody, tak se doporučuje provést její rozbor.

Jak provést správný rozbor vody?

Pro zodpovědný návrh úpravny vody je nutné mít k dispozici základní rozbor vzorku vody, která má být upravena. Vyšetření vzorku vody je nutné akreditovanou laboratoří, nejlépe poblíž místa odběru vzorku. Odběrní nádoba musí být plastová a dobře vypláchnutá daným vzorkem, nejlépe po konzultaci s laboratoří, která bude rozbor provádět. Pokud se tento postup nedaří, je možné kontaktovat naší firmu a ta provedení rozboru po domluvě zařídí.

Chemické ukazatele Jednotky
pH (reakce vody)
Konduktivita (vodivost) mS/m
CHSK – Mn (oxidovatelnost) mg O2/l
Barva mg Pt/l
Amonné ionty mg/l
Dusičnany mg/l
Dusitany mg/l
Sírany mg/l
Vápník a hořčík (celková tvrdost) mmol/l
Železo celkové mg/l
Mangan mg/l
Zákal ZF
Pach vody
Chuť vody
Chloridy mg/l
Mikrobiologické ukazatele
Počty kolonií při 22°C KTJ/ml
Počty kolonií při 36°C KTJ/ml
Koliformní bakterie KTJ/100ml
Escherichia coli KTJ/100ml
enterokoky KTJ/100ml
abioseston %
Poznámky k rozboru vody – úprava pitné vody podle Vyhl.252/2004 Sb.

Rozbor je užitečný i v případě, že tušíte způsob kontaminace, ale neznáte přesné hodnoty znečisťujících prvků. Ve chvíli, kdy již disponujete výsledky testu, přichází další krok. Odhadnete množství vody, které spotřebováváte. Také si specifikujete účel použití vody - pitná nebo na koupání nebo pro podnikatelskou provozovnu nebo pro jiný účel.

Tedy v tento okamžik máte:

  • rozbor vody
  • spotřebovávané množství
  • účel využití

Na základě těchto dat si můžete vybrat produkt z naší nabídky. Pokud nevíte nebo si nejste zcela jisti vhodným typem, kontaktujte naše odborníky, kteří vám poradí. Jestliže máte specifický problém, naši specialisté vám připraví řešení a nabídku na míru. Tuto konzultaci poskytujeme bezplatně.

Příklady:

  • na tvrdou vodu se použije změkčovač vody
  • na bakteriologické znečištění UV lampa
  • na železo ve vodě je vhodný odželezovač
  • při více problémech vody se volí kombinace zařízení
Další postup při realizaci spočívá v dodání zvolené úpravny vody a její instalaci. Poskytujeme servis v rámci celé ČR. Náhradní díly máme skladem.

Úpravny vody Kontaktujte nás