Kvalita vody je důležitá

Kvalita vody je z nejrůznějších hledisek důležitá. Pokud není v pořádku, může zanést domácí spotřebiče, mít špatnou chuť a především poškodit vaše zdraví. Pojďme si nyní rozdělit a popsat různé typy problémů vody.

Předně problémy vody rozpoznáváme laicky smysly a rozbory, což už je ta profesionální možnost. Zrakem poznáme například zákal, čichem nežádoucí zápach a chutí například železitost.

Zákal vody

Objevuje se ve formě drobného písku, rozpuštěných usazenin a jiných nečistot. Rozpuštěnými usazeninami máme na mysli také usazeniny železa ze zarostlého vodovodního potrubí. Zákalu vody se lze zbavit mechanickými filtry. Mechanické filtry se liší velikostí částí, které dokáží zachytit. Jedním z nejčastěji používaných je 20 mikronový, dále existují 1, 5, 10 nebo naopak 80 mikronový. Tyto filtry lze instalovat na přívod městské vody i před vodárnu.

Tvrdost

Díky nekonečnému množství televizní reklamy je nejznámějším problémem vody tvrdost neboli příliš velký objem vápníku. Vysoká tvrdost zapříčiňuje vytváření nehezkého povlaku na spotřebičích a dlaždicích, zarůstání vodovodního potrubí a špatnou účinnost mycích prostředků.

Nabízíme ucelenou řadu změkčovačů podle vaší spotřeby.

Bakteriologické znečištění

Tento typ znečištění znamená nejakutnější problémy. Projevují se zažívacími nepříjemnostmi, které z jednorázové záležitosti mohou přerůst až v chronický stav, který dále celkově negativně ovlivňuje zdraví rodinných příslušníků.
Původci bývají: koliformní bakterie, salmonela, giardia, kryptosporidium a jiné.

Bakteriologického znečištění se lze zbavit použitím UV lampy, která dovede upravit k nezávadnosti veškerou vodu ve vašem domě.

Úpravny vody Kontaktujte nás