Domácí úpravny

Nabízíme nejrůznější zařízení na úpravu vody. Zákazníkům prodáváme pouze úpravny, které skutečně fungují. Vhodnost konkrétního typu závisí na problému, který se vyskytuje ve vaší vodě. Nejčastěji se jedná o vodu z vrtů nebo studní, ve které se vyskytuje řada prvků v nadlimitních hodnotách.

Pro všechny, kterým přijde tématika úpravy vody příliš komplikovaná či nechtějí ztrácet čas máme připravenou microsite www.domaciupravnyvody.cz.

Nabízená zařízení se dají rozdělit do následujících skupin:

Filtry

Filtry

Poskytují základní vyčištění vody od mechanických nečistot (rez, písek, sediment atd.). Umisťují se před domácí vodárnu, na vodovodní řád, nebo před úpravnu vody.

UV lampy

UV lampy

Jsou neefektivnějším způsobem odstranění mikrobů ve vodě. Díky UV záření likvidují koliformní bakterie, bakterie ze zvířecích fekálií aj. Některé bakterie jsou velmi odolné a UV záření je dovede zničit. UV lampy se instalují také v domácnostech využívajích městskou vodu, a to z důvodu pojištění mikrobiologické (bakteriální) nezávadnosti vody.

Změkčovače

Změkčovače

Odstraňují vápník. Vaše voda již nebude způsobovat usazeniny-bílé fleky na domácích spotřebičích, vanách a umyvadlech. Také předejdete zárůstání trubek vodním kamenem.

Zařízení na odstranění železa, manganu

Zařízení na odstranění železa, manganu

Používá se při nadměrném množství železa, které způsobuje nepříjemnou pachuť, zabarvení a v kombinaci s bakteriemi také zápach.

Odkyselovací filtry

Odkyselovací filtry

Filtry pro zvýšení pH způsobují, že sníží kyselost vody a tím zabrání korodování kovových částí zařízení a výrobků a dále blednutí plastů a fólií.

Zařízení na odstranění dusičnanů a dusitanů

Zařízení na odstranění dusičnanů a dusitanů

Pro správný výběr zařízení a jeho nastavení je třeba znát hodnoty dusičnanů a síranů ve vodě. Tyto hodnoty se zjišťují rozborem. Vhodnost zařízení se odvíjí také od množství spotřebovávané vody. Úpravna je naplněna moderním filtračním médiem Purolite A520, která je samozřejmě v ceně. Filtr se instaluje na přívod vody v domě.

Reverzní osmóza

Reverzní osmóza

Je vhodná při vysoké konduktivitě, chloridů, síranů, dusičnanů a jiných látek. Nedoporučuje se instalovat při nadměrně tvrdé vodě, při vysokém obsahu železa a manganu (ledaže již byla zbavena těchto látek centrálním filtrem).


Pro správně rozhodnutí o typu úpravny potřebujete znát problém, který se ve Vaší vodě vyskytuje. To lze zjistit pomocí rozboru vody. Pokud jej ještě nemáte, rádi vám ho zajistíme. Jestliže ho ale již máte, můžete se obrátit na naše specialisty, aby vám navrhli vhodné řešení. Rádi vám poradíme!

Úpravny vody Kontaktujte nás