Malá reverzní osmóza GW RO 35/65/100/200

Úpravna vody
Malá reverzní osmóza pracující s tlakem zdroje pitné vody, nebo s posilovacím čerpadlem podle příslušenství.

Technické provedené úpravny

Reverzní osmóza řady GW RO 35 - 200 obsahují hrubou a jemnou filtraci a blok aktivního uhlí podle typu rozměru 10“ nebo 20“. Malá reverzní osmóza podle účelu použití imituje větší komplety, avšak v menším měřítku a silně zjednodušeně. Úpravnu možno doplnit o demineralizaci (iontoměniče), UV zářiče, mikrofiltrace 0,2 um, digitální měřič specifické vodivosti, atd. Součástí souboru kompletní úpravny vody je jednoduchý zásobník s výbavou plováky a armaturami v nosníku umístěný na stěně, nebo vhodně postavený.

Jedinečná řešení pro úpravu vody od Goldman water

Snadné používání a údržba:

Integrovaná přednádržka kompenzující rozdíly tlaku na vstupu úpravny a snižující zátěž čerpadel, kónické dno nádrže pro snadné čištění a perfektní dekontaminaci bez jakýchkoliv zbytků, orientační měřidla vodivosti okamžitě informují o výkonu úpravny.

Maximální spolehlivost:

Vlastní jištění elektrické části pro snadnou detekci závad na dobře viditelném předním panelu, motory s tepelnou ochranou odolné přetížení, mechanická regulace tlaků na reverzní osmóze, plováková automatika pro regulaci množství vody v nádržích.

Špičková péče a servis:

Propracovaný návrh a technické řešení úpravny s cílem vysoké spolehlivost a rychlé opravitelnost snižuje závislost na servisu, preventivní servisní plán a maximálně prioritní servisní zásahy přímo u zákazníka s 24hodinovým řešením problémů zaručuje minimální výpadky provozu.

Reference

Spokojení zákazníci našich úpraven