Filtrace a chemická úprava

Úpravna vody
Pro zásobování obyvatelstva většinou slouží podpovrchové a povrchové vody. Tyto vody je třeba dále upravit tak, aby byly zdravotně nezávadné. Mnoho molekul obsažených ve vodě je nežádoucích, jako třeba železo, které může být zdraví škodlivé a způsobovat technologické závady.
  • Ochrana spotřebičů
  • Zdravotně nezávadná voda
  • Odstranění nerozpustných nečistot
  • Odstranění nežádoucích vlastností
  • Účinná dezinfekce vody
Reference

Spokojení zákazníci našich úpraven