Úprava vody elektrodeionizací – EDI

Technologie elektrodeionizace EDI není zcela nový způsob odstranění iontů ze základní demineralizované vody, princip je známý již desítky roků. Technologickým vývojem se pouze zlepšují možnosti pro snadnější aplikaci této technologie. Elektrodeionizaci nelze chápat jako náhradu jakékoliv úpravy vody, zejména iontoměničů. Elektrodeionizace má své vstupní podmínky a slouží výhradně jako druhý stupeň – dočištění základní demineralizované vody.

Ideální je příprava prvního stupně reverzní osmózou, kdy hodnota specifické vodivosti pro vstup do elektrodeionizace má dosahovat 5 – 40 uS/cm. Reverzní osmóza je použitelná zejména z důvodu snadné automatizace a efektivity snížení obsahu organiky, silikátů a dalších látek, které by snižovaly účinnost a životnost elektrodeionizace.

Princip spočívá v průchodu tlakového zdroje předupravené vody s výše uvedenou maximální hodnotou specifické vodivosti, sestavou cel ve stejnosměrném elektrickém poli. O průchod zdroje vody se stará sestava regulace s příslušným měřením provozních tlaků a zejména zdroj stejnosměrného napětí s možností regulace. Tato jednotka musí být dokonale zabezpečena proti změnám v průtoku přívodní demineralizované vody. Instalace a nastavení této technologie je velice odborná záležitost a každý dodavatel má své specifické přístupy.

Výstupní specifická vodivost, v tomto případě spíše specifická resistivita se pohybuje v řádech Mohm, konkrétně od 10 – 18,2 Mohm. To v převodu na specifickou vodivost odpovídá 0,10 - 0,052 uS/cm.

Pořizovací náklady jsou sice vyšší, než u iontoměničů, výhodou jsou minimální provozní náklady. Návratnost investice zejména u vyšších výkonů je ohromující. Velkou výhodou technologie je rovněž efektivita odplynění, což je patrné na kontrolním válci koncentrátu, který odchází do kanalizace.

Fotogalerie z realizace

Kontaktujte nás