UV filtrace vody

Věděli jste, že ultrafialové (UV) záření je bezpečná, čistá a téměř bezúdržbová metoda zajištění vody bez nežádoucích bakterií? Při dezinfekci vody UV zářením je pro zabíjení mikroorganismů ve vodě využíváno ultrafialové světlo, které je přítomné například i ve slunečním světle. Je to prokázaná technologie bez významných nedostatků.

V některých případech jsou počáteční náklady o něco vyšší než při dezinfekci chlorováním, ale vzhledem k nízkým provozním nákladům se tyto náklady samy zaplatí. Metoda je příznivá s ohledem na životní prostředí a v podstatě bezporuchová. Většina systémů úpravy vody založených na UV záření vyžaduje pouze každoroční výměnu UV lampy – což je proces stejně snadný jako u obyčejné žárovky – a periodickou výměnu vložky filtru.

Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte a kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

1O dezinfekci vody UV zářením

Poměrně značná řada domácností spoléhá na individuální zdroj – vlastní studny. Tyto zdroje mají nestandardní kvalitu a z minulosti jsou často ekologicky zatíženy. Zejména používání průmyslových hnojiv, pesticidů a dalších chemikálií přetrvává v podzemních vodách dlouhou řadu roků. Při dešťových srážkách se dostávají povrchové vody do nižších půdních vrstev, nebo dochází přímo ke splachu kontaminace do studní.

Přítomnost uvedeného znečištění napomáhá růstu bakterií, což ukazuje laboratorní vyšetření. Jedná se o bakterie typu E. coli, koliformní bakterie a další nežádoucí ukazatele. Současně kontaminované zdroje obsahují i amonné látky, dusičnany, dusitany a projevují se řadou nepříjemných pachů.

Zmíněná kvalita vody z individuelního zdroje se může měnit v průběhu několika let, ale dokonce i ze dne na den. Bezpečné používání takového zdroje může být z těchto důvodů velice problematické.

2Co je ultrafialové (UV) záření?

Vyrábí pitnou vodu pomocí UV filtrace

Ultrafialové či zkráceně jen UV (z anglického ultraviolet) záření leží v elektromagnetickém spektru mezi rentgenovými paprsky a viditelným světlem. Přestože UV záření ani jeho paprsky nemůžeme vidět, jsme mu vystaveni vždy, když se octneme na slunečním světle. Díky UV záření se opalujeme. UV systémy používají speciální lampy nebo zářivky, které emitují UV záření určité vlnové délky. UV energie útočí na genetické základy mikroorganismů, způsobuje změnu uspořádání jejich DNA/RNA, a tím omezuje schopnost funkce a reprodukce těchto mikroorganismů. Pokud se mikroorganismus nemůže dále množit, nemůže infikovat další organismy, se kterými přijde do kontaktu. Proces je jednoduchý, ale účinný. Dochází při něm ke zničení až 99,99% nebezpečných mikroorganismů, aniž by se do vody přidávala jakákoli chemikálie.

Kvalita a vhodnost UV záření a "kontaktní plochy" jsou rozhodující faktory pro účinnou dezinfekci. Velikost UV systému musí být určena v závislosti na předpokládaném použití. Stejně tak je důležité používat správný vstupní filtr pro odstranění nečistot a minerálů, které mohou být v přírodní vodě obsaženy. Tyto nečistoty a minerály mohou snižovat účinnost UV systémů – mikroorganismům v podstatě poskytují ochranný štít, který jim pomáhá projít UV zářením. Klíčovým slovem je v tomto případě kvalita. Výrobci systémů důrazně doporučují měnit vstupní i výstupní filtry v určených periodách a UV lampy buď každoročně nebo po 9000 hodinách používání, podle toho, co nastane dříve.

3Výhody UV systémů

Existuje několik velmi dobrých důvodů, proč majitelé domů, ale i celé obce, volí pro dezinfekci vody technologii UV záření.

Vysoká účinnost: Již více než 25 let je technologie UV záření pokládána za bezpečný a rentabilní způsob dezinfekce vody a eliminace nebezpečných mikroorganismů. Tato technologie je používána v tisících městech, výrobci balené vody a majiteli domů po celém světě.

Co byste si měli zapamatovat:

  • Bez chemikálií: UV záření zajišťuje dezinfekci vody bez přidávání nebezpečných chemikálií, například chloru. Zabraňuje rovněž potenciálnímu vytváření nebezpečných chemických dezinfekcí. Ve světě je snaha nahradit, nebo alespoň omezit používání chlóru.
  • Bez chuti a zápachu: UV záření nezpůsobuje změny chutě, vůně nebo barvy vody.
  • Účinnější než chlor: Narozdíl od chlorování jsou UV systémy účinné i proti mikroorganismům z čeledě Cryptosporidium a Giardia.
  • Kompaktní se snadnou údržbou: UV systémy mohou být používány pro jeden vodovodní kohoutek nebo pro celou domácnost a přitom zabírají minimum prostoru. Celá údržba spočívá jen v každoroční výměně lampy a pravidelné výměně filtrů.

4Kvalita vody

Úspěšná dezinfekce závisí na dostatečné intenzitě UV záření, kterému je voda vystavena po dostatečnou dobu. Účinnost systému může být nižší v případě vody, která nesplňuje určité obecné požadavky na kvalitu vody.

Aby UV systém pracoval efektivně, musí voda projít vstupním filtrem, který z ní odstraní veškeré nečistoty větší než 5 mikrometrů. Tato vstupní filtrace zajistí, že nečistoty, které by mohly blokovat UV záření, se nedostanou do UV systému. Pokud by došlo k proniknutí těchto nečistot do systému, mohly by vytvářet štít mezi mikroorganismy a UV zářením. Takto "ochráněné" mikroorganismy by se - nepoškozené a stále živé - dostaly až do vyčištěné vody.

Pokud vaše voda není zakalená nebo nezapáchá, pokud v toaletě nemáte rezavé skvrny a máte měkkou vodu, pak by vaše voda neměla být pro UV systém žádný problém.

5Časté otázky k UV systémům

Již dlouhou dobu je známo, že sluneční světlo dokáže zabíjet mikroorganismy. Součástí slunečních paprsků je i spektrum UV záření, které se využívá v UV systémech pro čištění vody – i když při mnohem menší intenzitě. Hovoří se o něm jako o "germicidním" spektru či frekvenci. Frekvence používaná pro zabíjení mikroorganismů je 254 nanometrů (nm). Námi používané UV lampy jsou vyrobeny tak, že nejvíce UV energie mají právě na této frekvenci.
Intenzita UV záření na frekvenci 254 nm se při čištění vody měří v jednotkách "mikrowatty na centimetr čtvereční". Ministerstvo zdravotnictví USA stanovilo, že účinný UV systém musí mít výkon minimálně 16000 mikrowattů na centimetr čtvereční.
Do vody pronikají pouze paprsky, ale UV lampa ve vodě ponořena není. UV lampa je umístěna uprostřed filtru, obklopená průhlednou křemíkovou trubicí. Lampa je touto trubicí chráněna. Trubice je ponořena do vody. Nejlepší je ponořit vnější povrch zářiče do vody, aby UV paprsky mohly proniknout až k mikroorganismům a zabíjet je.
Křemíková trubice má tři funkce. 1. Izoluje lampu od vody, takže nedochází ke zkratování elektrických kontaktů vodou. 2. Vytváří tepelnou bariéru umožňující lampě udržovat ideální provozní teplotu 40 °C (104 °F) a 3. Umožňuje maximální přenos UV energie do vody. Křemíková trubice je vyrobena z taveného křemíku, který má účinnost přenosu přibližně 98%.
Křemíková trubice by měla být otřena vlhkým hadříkem při každé výměně lampy. U některých modelů je možné křemíkovou trubici vyčistit i bez nutnosti demontáže z UV systému. V některých případech nelze trubici vyčistit, ale musí být demontována a vyměněna za novou.
UV lampa je určena k nepřetržitému provozu po dobu jednoho (1) roku. Lampa během této doby postupně ztrácí energii, takže její každoroční výměna zajistí dostatečnou intenzitu UV záření pro zabití mikroorganismů.
UV energie působící na vodu nemá žádný vliv na chuť ani vůni vody. Jedinou výjimkou může být vytváření oxidantů různých chemikálií na UV lampě. Tato oxidace pak skutečně může ovlivnit chuť vody. K oxidaci ale dochází jen v případě, že voda zůstane vystavena UV záření po dlouhou dobu.
Ano, protože UV záření mění kvalitu vody pouze zabíjením bakterií a virů. Proto se vždy doporučuje používat s UV lampou i vstupní filtr pro sedimenty a výstupní filtr s aktivním uhlím. Tato konfigurace tvoří kompletní UV systém.
Vnější vrstvy drobných nečistot jsou extrémně odolné proti prostupu UV záření. Z tohoto důvodu doporučují výrobci UV systémů používat před UV systémem filtraci schopnou zachytit nečistoty o velikosti 1 mikrometr (absolutně).
Před UV lampou by vždy měl být použit vstupní filtr a za ní pak filtr s aktivním uhlím. Vždy se doporučuje zařadit UV systém jako poslední součást řešení pro čištění vody. Další filtry nebo jiná zařízení pro čištění vody mohou způsobovat novou kontaminaci.
Černé částečky ve vodě pocházejí z filtrů s aktivním uhlím používaných v UV systému. Při jejich prvním použití se ve vodě může objevit nepatrné množství uhelných částeček. Tyto částečky jsou neškodné a po prvním použití filtru dojde k jejich odplavení.
Ne. UV záření působí pouze na vodu a je srovnatelné se slunečním zářením. Ve vodě ošetřené UV zářením po něm nezůstávají žádné zbytky. Údržbu UV systému je potřeba provádět opatrně, aby nedošlo k přímému vystavení osob záření z UV lampy.
Většina UV systémů je určena k provozu ideálně při tlaku vody přibližně 65 psi (448,2 kPa = 4,482 bar). Přestože mnoho systémů dokáže pracovat i při tlaku 20 psi (137,9 kPa = 1,379 bar), bude vlivem nízkého tlaku vody značně snížen průtok vody. Pro případy, že by tlak překročil 75 psi (517,1 kPa = 5,171 bar), se vždy doporučuje používat redukční ventil.
UV systémem by neměla protékat voda o teplotě 37,8 °C (100 °F) nebo vyšší. Při vyšších teplotách mohou měknout nebo slábnout plasty a pryžové součásti, což může způsobit selhání systému.
Ne. Ztmavení na konci UV lampy je normální. UV lampy jsou prakticky bezporuchové. Pokud k poruše přesto dojde, je obvykle způsobena příliš vysokým nebo nedostatečným elektrickým napětím. Je velmi důležité UV lampu každoročně vyměnit.
Tvrdé sklo je čistý roztavený křemík. Udržuje schopnost propouštět UV záření mnohem delší dobu než měkké sklo. Lampy z měkkého skla jsou vyrobeny ze skla podobného běžnému sklu do oken. UV záření způsobuje solarizaci skla a omezuje prostupnost UV záření. Normální měkké sklo má životnost 90 dní, zatímco lampy z tvrdého skla jsou určeny pro provoz po dobu nejméně jednoho (1) roku.
Ne. Vypínat a zapínat UV lampu se nedoporučuje, pokud pro to celý systém není specificky navržen. Cyklus zapínání a vypínání UV lampy, která je navržena pro nepřetržitý provoz, může způsobit zkrácení její životnosti. Jedním zapnutím a vypnutím se může zkrátit životnost UV lampy průměrně až o šest (6) hodin.
Nedoporučuje se používat jiné filtry než ty, jejichž technické parametry odpovídají parametrům filtrů dodaných se systémem. Filtry, které nesplňují technické parametry, sníží účinnost systému.
Filtry mají běžně životnost šest až dvanáct (6 - 12) měsíců, v závislosti na kvalitě vody. U vody s vysokým obsahem sedimentu se doporučuje používat dvojitý nebo trojitý systém, ve kterém je filtr sedimentů (SD) před filtrem (filtry) s aktivním uhlím. Firma ESP nabízí filtry větší velikosti, které mají delší životnost i v případě vysokého obsahu sedimentu.
Ano, UV systém lze používat pro úpravu vody pro celý dům. Pro tento typ použití je v nabídce několik UV systémů. Před použitím UV systému je nutné vyčistit veškeré potrubí v domě. Pokud by potrubí zůstalo znečištěné, docházelo by i po instalaci UV systému ke kontaminaci vody. Nejjednodušší je sterilizovat potrubí roztokem chloru, který v něm necháte určitou dobu působit.
Vstupní a výstupní filtry vytvářejí odpor (zpětný tlak) na vstupující vodu, což způsobuje snížení průtoku.
Ne. Obyčejné filtry nemají schopnost zabíjet bakterie. Bakterie vstoupí do filtru a buď jím proteče nebo se v něm usadí a dále roste. UV lampa by měla být vždy umístěna až za filtry, aby se bakterie nemohly dostat do pitné vody.
Bakterie mohou ve filtru s aktivním uhlím přežít, ale za normálních okolností to není problém, pokud je filtr neustále používán. Pokud není filtr používán delší dobu, bakterie se v něm mohou rozmnožit.
Výraz "bakteriostatický" znamená, že množství baterií procházejících systémem je konstantní – bakterie se nemnoží. Například: pokud do filtru vstupuje 100 kolonií bakterií, z filtru bude vystupovat opět 100 kolonií. Bakteriostatické filtry nezabíjí bakterie, ale pouze zamezují množení bakterií ve filtru.

6Kde mohu koupit kvalitní systém UV filtrace vody?

Rádi Vám dodáme kvalitní řešení všech typů úpraven vody, servis a příslušenství pro kompletní systémy UV filtrace vody.