Napájecí voda pro laboratoře

Požadavky na kvalitu napájecí vody platí pro laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie a všech dalších laboratorních oborů. Současně se tyto požadavky vztahují na celou řadu dalších laboratoří s podobnými požadavky, zejména kvalitu upravené vody po stránce vodivosti.

Napájecí voda pro laboratoře podle ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI, vodivost do 1,0 uS/cm

Naprosto specifickou záležitostí je obor klinické biochemie, kde je základní požadavek na specifickou vodivost, ale řada dodavatelů biochemických analyzátorů vyžaduje v poslední době i mikrobiologickou čistotu téměř v limitu ČL 2009. U technického provedení biochemického analyzátoru, přípojného systému a procesního zásobníku upravené vody, někdy s částečnou vnitřní cirkulací, je nesnadné takového předpisu dostát. Takže se nejedná pouze o úpravu vody na klasickou specifickou vodivost pod 1,0 uS/cm, ale o řadu dalších podmínek. Úprava zdroje vody reverzní osmózou je základ, pokud se nejedná o naprosto malá množství přípravy vody. Finální snížení vodivosti pomocí směsných iontoměničů-mixbedů má několik úskalí. Iontoměniče by v každém případě měly být regenerovány odpovídajícím způsobem. Směsný iontoměnič by měl obsahovat takové složky, které nevylučují silikáty, které jsou vysloveně zmíněny v normě NCCLS Type II DI. Naprosto vyloučené je použití jednorázových cenově „výhodných“ iontoměničů, které obsahují vysoké množství prachových částic z výroby a neodpovídají výslednému obsahu silikátů. To nehrozí u opakovaně regenerovaných směsí, které jsou opakovanou regenerací stále vymývány a více kapacitně aktivovány. Certifikace u ITC samozřejmě platí pro jmenovité úpravny vody, které jsou osazené provozními náplněmi uvedenými v závěrečném protokolu ITC. To se týká zejména iontoměničových pryskyřic, kdy musí být v provozu použita ta pryskyřice, na kterou byl vydán certifikát ITC. Otázka mikrobiologické čistoty před vstupem do biochemického analyzátoru je souhrou technických opatření, jako je zkrácení přívodních hadic na minimum, případné mikrofiltrace 0,2 um, UV zářiče a zejména pravidelné sanitace celého systému odpovídajícím prostředkem. Otázka postupně vnikajícího vodního filmu naše společnost řeší na základě vlastních zkušeností.

Pokud je uživatel akreditován a pracoviště prochází pravidelnou kontrolou, musí úpravna vody podobně jako přístrojová technologie mít veškeré náležitosti podle zákona. V zásadě to znamená označení CE, platné ES Prohlášení o shodě a certifikaci ITC na kvalitu upravované vody opět jmenovitě na dodavatele a název konkrétního zařízení. Pouze v takovém případě je možné vydávat po ukončeném pravidelném servisu protokol se záznamy skutečných hodnot a prohlášení o provozuschopnosti podle příslušné normy. Protokoly jsou při akreditaci rovněž předkládány, jako důkaz provozní péče. Pokud provozované zařízení tyto podmínky nesplňuje, je taková úpravna vody provozována v rozporu se zákony.


Úpravny vody Kontaktujte nás