O společnosti Goldman water s.r.o.

Ryze česká společnost Goldman water s.r.o. realizuje dodávky technologií pro kompletní úpravu vody. Společnost staví na zkušenostech Jiřího Goldmana, který pracuje v oboru více než 25 let. V sídle naší společnosti se vyvíjejí a vyrábějí úpravny vody od roku 1990, nyní pod hlavičkou Goldman water.

Dodáváme úpravny vody jak pro odborné použití (laboratoře, nemocnice, průmyslové podniky apod.) tak pro domácnosti. Specializujeme se na reverzní osmózu, ale běžně využíváme i další technologie. Zajišťujeme odborné návrhy žádoucího řešení, vlastní dodávky zařízení a následně i montáže včetně poskytování záručního a pozáručního servisu provozovatelům.

Klientům je k dispozici obchodní oddělení, kde je možné na vyžádání dohodnout řešení zakázky s naší návštěvou přímo u zákazníka. Servisní oddělení řeší požadavky, servis a opravy v rámci celé České republiky. Máme rozsáhlé skladové zásoby ve vlastních prostorách, díky čemuž můžeme provádět servisní zásahy i dodávky nového zařízení v nejkratším možném termínu.

Kontaktujte nás

Cenová politika

Společnost Goldman water s.r.o. staví na poskytnutí komplexního řešení klientovi. Tedy řešení na klíč, jehož součástí je doporučení odpovídajícího produktu, návrh provozního zabezpečení, instalace, záruční a pozáruční servis. V případě, že nelze pro danou aplikaci použít standardizované řešení, vytvoříme zakázkový návrh úpravny vody.

Vzhledem k nové struktuře společnosti můžeme nabídnout přijatelné ceny.

Naše výhody

Společnost je zaměřena na řešení konkrétních požadavků na úpravy vody pro určité obory a s tím spojené provozní zabezpečení a odpovídající efektivní servis. Provádíme různé rekonstrukce a opravy provozovaných úpraven, které jsou již delší dobu v provozu a ztrácejí spolehlivost. Poskytnutí odborných informací a odkazů zejména v oboru úprav napájecí vody pro sterilizaci a desinfekci podle normy EN 285, deionizované vody pro laboratoře podle normy ČSN ISO 3696 a čištěné vody podle ČL 2009.

 • Tradice v oboru úpravy vody od roku 1990
 • Kompletní nabídka standardních i zakázkových návrhů úpraven vody pro pitnou a technologickou vodu
 • Krátké dodací lhůty
 • Kvalita a nadstandardní přístup k zákazníkům
 • Servisní zázemí
Kontaktujte nás

Politika integrovaného systému managementu

Společnost Goldman water s.r.o. je dynamicky se rozvíjející ryze tuzemská firma, působící v oblasti návrhů, výroby, prodeje, montáže a servis zařízení na úpravu vody. Management společnosti i všichni zaměstnanci mají v dané oblasti podnikatelské činnosti dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti.

Vedení společnosti Goldman water s.r.o. si uvědomuje prvořadý význam budování a následného udržení kvalitních obchodních vztahů se svými zákazníky a obchodními partnery, postavenými na důvěře, solidnosti a spokojenosti.

Obchodní filosofie společnosti Goldman water s.r.o. včetně vztahu společnosti ke svým zákazníkům jsou dlouhodobě definovány především následujícími prvky:

 • Dbáme o neustálé zvyšování prestiže a konkurenceschopnosti naší společnosti.
 • Při našem vztahu se zákazníkem nesmí nikdy a za žádných okolností nastat okamžik, kdy by zákazník zapochyboval o tom, že jsme tou nejlepší společností, s jakou může spolupracovat.
 • Usilujeme o neustálé zlepšování a zefektivňování realizace poskytovaných služeb v oblasti dodávek a servisu zařízení na úpravu vody tak, abychom předcházeli očekávání našich zákazníků stávajících i potencionálních a abychom své činnosti vykonávali v naprostém souladu s platnými legislativními normami a předpisy.
 • Dbáme na neustálé zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců stejně tak, jako na jejich osobní kvality. Motivujeme je a plně využíváme jejich schopností ve prospěch společnosti.
 • Trvale udržujeme dobrou spolupráci s našimi klíčovými dodavateli.
 • Trvale věnujeme pozornost modernizaci a obnově dopravního a technologického parku společnosti.

Management společnosti Goldman water s.r.o. si plně uvědomuje možnou existenci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí. Při všech svých činnostech a při používání produktů dbá důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci těchto negativních dopadů na jeho jednotlivé složky. Zavazujeme se jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a přihlašujeme se k zodpovědnosti za ni.

Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považuje management společnosti Goldman water s.r.o. za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění.

Cílem rozhodnutí managementu společnosti Goldman water s.r.o. o zavedení systému managementu v souladu s ustanovením norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 je další zdokonalení a zlepšení služeb svým zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně operativních reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků, zvýšení celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu.

Management společnosti Goldman water s.r.o. povede firmu k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvality, která zákazníky společnosti vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu a vlivu konkurenčních subjektů.

K naplnění stanovené politiky se zavazuje management společnosti Goldman water s.r.o. neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu systému managementu. K tomu vedení společnosti získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců společnosti, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

Politiku systému managementu bude organizace Goldman water s.r.o. vhodnými způsoby sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

Praha, dne 5. 1. 2013

Jiří GOLDMAN
jednatel společnosti
Goldman water s.r.o.

Kontaktujte nás