Servis komerčních úpraven vody

V sídle naší společnosti se vyvíjejí a vyrábějí úpravny vody od roku 1990, nyní pod hlavičkou Goldman water. Úpravny vody nabízené naší společností podléhají mimo technické certifikace i odbornému posouzení zdravotní nezávadnosti vydaného SZÚ Praha a splňují hygienické požadavky na výrobky upravující pitnou vodu podle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Našim klientům nabízíme provozní zabezpečení/záruční i pozáruční servis. Uživatel nemusí sledovat termíny, neboť veškeré údaje včetně podrobné fotodokumentace evidujeme do vlastního servisního programu. Na základě těchto podkladů technici vyjíždějí k Vám, našim zákazníkům na pravidelný servis. Návštěva je vždy předem domluvena telefonicky.

Společnost má všechny základní úpravny a veškeré náhradní díly potřebné pro výrobu skladem a fungující servis. V případě uzavření smlouvy (dohody), nebo objednávky s delší dobou platnosti, řešíme opravy do 24 hodin. Vadný díl v tomto případě měníme ihned za nový bez nutnosti čekat na uplynutí zákonné lhůty 30 dnů nebo reklamační lhůty na výměnu či opravu.

Záruční doba na dodanou technologii je 24 měsíců (na zářivku 6 měsíců) i když podle zákona činí 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na spotřební materiály (filtry, aktivní uhlí, membrány, náplně automatických filtrů a změkčovačů). Opravy jsou prováděny tak, aby nebyl omezen provoz pracoviště déle než po nezbytně nutnou dobu. Termíny servisu a oprav včetně režimu zásahu jsou vždy domluveny předem s ohledem na potřeby zákazníka.

Dodavatel úpraven vody pro exponovaná pracoviště (např. laboratoře biochemie, pracoviště sterilizace pro operační sály, napájecí voda pro výrobu hygienické páry, vlhčení klimatizace, apod.) musí disponovat pro každou úpravnu veškerými doklady, které uživatel potřebuje pro akreditaci pracoviště. Každý typ úpravny vody má jmenovitou certifikaci ITC na kvalitu produktu s uvedením normy, kterou produkt splňuje. Současně má každý typ úpravny vody vystaveno jmenovitě ES Prohlášení o shodě podle Zákona č. 22/1997 Sb. a viditelné označení CE. Většina provozovatelů vyžaduje od naší servisní organizace činnost podle ISO 9001 a ISO 14001. Pro obnovení provozuschopnosti úpravny vody naše servisní organizace disponuje dostatečným počtem zaškolených techniků a kompletním skladem všech použitých dílů na veškerých dodávkách v souladu s ES prohlášením o shodě.

Naše společnost používá výhradně odpovídající typy směsných iontoměničů k dočištění upravené vody pro zásobení biochemických analyzátorů podle ČSN ISO 3696/2, NCCLS Type II DI speciálně s důrazem na limit silikátů. Iontoměničové pryskyřice musí být regenerovány odpovídajícím způsobem a jednotlivé typy pryskyřic odděleně. Jednorázové pryskyřice nelze používat z důvodu vysokého obsahu prachových částic z výroby (levné jednorázové pryskyřice pocházející z netradičních zemí).

Úpravny vody pro exponovaná pracoviště jsou ověřeny Státní zkušebnou, EZU a produkt je certifikován na svoje parametry Institutem pro certifikaci ITC. V závěrečném protokolu Státní zkušebny je stanoveno, za jakých podmínek a s jakými provozními materiály bylo ověření schváleno. Použitím jiných provozních materiálů, jiných částí úpravny vody, než bylo schváleno, zaniká vystavené ES Prohlášení o shodě podle Zákona č. 22/1997 Sb.

Pokud mají být dodrženy veškeré zákony a předpisy, musí být servis (provozní zabezpečení) prováděno přesně podle podmínek ES Prohlášení o shodě. Pouze taková společnost je oprávněna vystavovat veškeré potřebné protokoly pro účely akreditace pracoviště. U exponovaných zdravotnických pracovišť by tyto zákonné zásady měli dodržovat nejen dodavatelé servisních služeb, ale i uživatelé (zákazníci), kteří takové servisní služby vyžadují.

Kontaktujte nás   Komerční úpravny