Servis domácích úpraven vody

Proč právě my? Náš tým tvoří zkušení profesionálové, kteří od devadesátých let projektují a vyrábějí úpravny vody. Dobře víme, jak je důležité pravidelné servisní zabezpečení. V případě domácích úpraven vody se při nedodržení setkáváme s kontaminací celých systémů, což může zapříčinit velké zdravotní problémy.

Naše společnost dle typu úpravny v tomto případě nastavuje servisní interval na 3, 6, 9, nebo 12 měsíců. Každý náš zákazník má tzv. servisní kartu, která je vedena v databázi zákazníků. Tato databáze byla speciálně pro nás naprogramována a servisní interval tudíž vyjíždí v daném měsíci automaticky bez nutnosti zavolání zákazníkem. V této databázi jsou mimo servisních intervalů i podrobnosti o zařízení, včetně podrobné fotodokumentace, což naši zákazníci v případě problémů oceňují, jelikož servisní technik může po odhalení problémů vyjet přímo s novým dílem z našeho skladu. Servisní zásah u domácích úpraven má od výrobce nastaven přesné servisní postupy, které všem klientům doporučujeme respektovat. Jedná se jak o záruční servis, tak pozáruční servisní prohlídky. Malé individuální úpravny vody musí vyhovovat požadavkům Vyhlášky MZ č.409/2005 naprosto obdobně jako větší komplety pro hromadné zásobení obyvatel pitnou vodou.

Certifikát vystavuje Státní zdravotní ústav ČR a naše společnost, jako jedna z mála ho po splnění všech přísných podmínek obdržela. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat naše servisní oddělení.

Kontaktujte nás   Nakupte online