Eshop

Reverzní osmóza RO

Nejmodernější technologie vhodná na úpravu vody nejen do domácností, ale i do průmyslu a zdravotnictví. Pro domácnost nabízí úpravu pitné vody, v průmyslu úpravu technologické vody a ve zdravotnictví řeší největší nároky na čistotu vody.

Osmotická membrána reverzní osmózy dokáže upravit vodu z téměř jakkoliv znečištěné vody. Tomu však musí předejít odpovídající filtrační úprava. Je to proces, který umožňuje transport tlakové vstupní vody osmotickou membránou. Rozpuštěné látky s větší molekulou zachycuje, čistá voda s molekulou menšího rozměru, než jsou póry membrány, projdou jako produkt ( permeát ). Proces je založen na aplikaci vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku, což způsobí obrácení přirozeného jevu osmózy. Umí si poradit dokonce s hormony, což je momentálně obrovský, ale zamlčovaný problém. Tyto látky se do vody dostávají především z léčiv, zejména z hormonální antikoncepce. Běžná čistička si s nimi nedokáže poradit, a tak se dostávají i do městských vodovodních řadů. Díky pátému stupni - mineralizačnímu filtru se voda zpětně obohacuje nejen vápníkem a hořčíkem, ale také se zvyšuje pH. Ve stopové míře se voda obohacuje i draslíkem, fluorem a dalšími minerály. Domácí reverzní osmóza se používá na odstranění až 96 % všech škodlivých látek jako jsou chlor, těžké kovy, železo, mangan, sírany, chloridy, dusičnany, dusitany, viry, azbest, herbicidy, pesticidy, hormony, konduktivita, celková tvrdost a jiné. Z vody také odstraňuje nepříjemný zápach nebo pachuť. Při použití v průmyslu řeší od úpravny technologické vody až po vodu největší čistoty. Příkladem může být výroba kompaktních CD disků, výroba elektroniky, lakovny, dobíjecí stanice baterií, zkušební komory a mnoho dalších. Ve zdravotnictví je použití zejména v laboratořích a přípravě vody pro výrobu hygienické páry pro sterilizaci a klimatizace. Pracoviště umýváren, kde se používají myčky, sterilizátory, autoklávy, se neobejde bez podobně připravené vody.