Těžké kovy

Těžké kovy jsou skupinou látek, které nejsou ve vodě dobře rozpustné. Samostatně se v přírodě nevyskytují. Pro člověka jsou nejvíce toxické jejich sloučeniny, které v lidském organismu mají kumulativní účinky.

Těžké kovy jsou vysoce toxické a karcinogenní, mohou způsobit řadu vážných onemocnění. Z vody odstraníte speciální filtrací, či systémem reverzní osmózy. Naše společnost Vám poskytne na základě Vašeho rozšířeného rozboru vody řešení a vybere vhodnou úpravnu vody.


Řešení Kontaktujte nás