Sírany ve vodě

Vysoké koncentrace síranů ve vodě zhoršují její chuť a mohou způsobovat průjmy, zvláště u dětí. Sírany v nižších koncentracích samy o sobě nejsou příliš nebezpečné, ale problém nastává, když k množství síranů vezmeme v potaz konkrétní množství dalších prvků ve Vaší vodě. Totiž nižší množství síranů spolu s určitým množstvím dalších prvků může být již nevhodné pro pití.

Mohou nastat dvě situace, kde je voda nevhodná k pití:

  • vysoká koncentrace síranů
  • vysoká souhrnná koncentrace různých prvků

Situaci lze řešit

V první řadě je potřeba udělat laboratorní rozbor vody, ve kterém se zjistí množství jednotlivých prvků. Cena za takový rozbor se pohybuje v rozumných mezích.

Na základě rozboru vybereme vhodnou úpravnu vody s odpovídajícím filtračním médiem a zašleme Vám nabídku. Pokud budete nabídku akceptovat, naši odborníci úpravnu připraví a v případě zájmu také odborně namontují kdekoliv v ČR. Nabízíme i servis.

Řešení Kontaktujte nás