Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou jedny z nejnebezpečnějších znečičišťujících látek. S rozrůstajícím se průmyslem a dopravou se stávají také jedním z nejčastějších znečištění.

Většina těchto látek je vysoce karcinogenní, zvyšují riziko rakoviny. Řešením pro odstranění těchto látek je specializovaná úpravna vody na principu reverzní osmózy. Naši techničtí odborníci sestaví úpravnu přímo na míru vašim problémům na základě rozšířeného rozboru vody.


Řešení Kontaktujte nás