Pesticidy jsou chemické látky používané k ochraně zejména kulturních rostlin proti škůdcům jako jsou plevele, hmyz, houby aj. Většina těchto látek se do zdroje povrchové i podpovrchové vody dostává oplachem, nebo vsakem.

Pesticidy jsou kvalifikovány jako jedy a pro lidský organismus jsou toxické. Jejich odstranění se dá docílit úpravou vody pomocí reverzní osmózy. Naše společnost sestavuje úpravy vody na míru na základě rozšířeného rozboru vody.


Řešení Kontaktujte nás