Dusičnany a dusitany

Dusičnany a dusitany se do pitné vody dostávají zejména při hnojení, z odpadů, žump nebo septiků. V lidském organismu pak reagují a přeměňují se na toxičtější látky.

Většina chemických látek se odstraňuje úpravnou na principu reverzní osmózy, nebo pomocí speciálních pryskyřic. Tyto úpravny naše firma staví na míru na základě dodaného rozšířeného chemického rozboru.


Řešení Kontaktujte nás