Amonné ionty

Typickým znakem znečištění amoniakem je zápach čpavku. Přirozeně se ve vodě nevyskytují. Pokud se objeví ve vodním zdroji, značí většinou závažnou kontaminaci sekundárním kontaminantem, jako třeba průsak odpadních vod, zemědělských hnojiv, bakteriální znečištění nebo jiné.

Pro člověka nejsou amonné látky výrazně škodlivé. K jejich odstranění se používají filtrace se speciálními pryskyřicemi.


Řešení Kontaktujte nás