Eshop

Odkyselovací filtry - zvýšení pH

Hodnota pH je velmi důležitým ukazatelem, který udává kyselost nebo zásaditost vody. Nižší hodnota poukazuje na již zmiňovanou kyselost, vyšší hodnota pak na zásaditost. Na hodnotě pH je závislá účinnost celé řady dezinfekčních přípravků. Je-li hodnota pH nízká, začínají jednak korodovat kovové části zařízení a výrobků, jednak rychleji blednou barvy fólií a plastů. Filtry pro zvýšení pH se používají rovněž jako předúprava při odstraňování železa a manganu z vody. Filtr je naplněn filtračním materiálem na bázi polovypáleného dolomitu. Má formu štěrkových zrn. Při průtoku vody přes tuto náplň dochází k reakci mezi volným CO2 přítomným ve vodě se zrny odkyselovací náplně. Dochází k pomalému rozpouštění dolomitu a hodnota pH kapaliny se pozvolna zvyšuje.

Automatický řídící ventil po nastavení kapacity regeneruje filtrační náplň zpětným proplachem do kanalizace.

Rozhodujícími kritérii pro volbu modelu jsou rozbor a odebírané množství vody.