Plně automatizovaná úpravna vody GW 30-50 KOMPAKT na principu reverzní osmózy

Využití jako centrální jednotka pro zásobení sterilizačních přístrojů (sterilizátorů, autoklávů), dezinfektorů (myček), laboratoří OKBHI, mikrobiologie, napájení klimatizačních jednotek (vlhčení), chlazení, zásobení zkušebních komor, plnění akumulátorů, řady náročnějších oplachů, pro průmysl, farmacii, lékárny, kosmetiku, nápojový průmysl a další. Takové provedení je využitelné pro plynulé odběry upravené vody do množství 30 až 50 l/hod. Úpravna je volně stojící a nevyžaduje žádné stavební zásahy do stěn.

Ke kvalitě upravené vody je pro každé použití příslušná norma ČSN, ISO, EN, nebo oborový předpis. To mu odpovídá dodatečné příslušenství základního složení.

Základní kvalita dle normy ČSN ISO EN 285+A2 s vodivostí do 5,0 -15,0 uS/cm a po možném doplnění iontoměničem ČSN ISO 3696 typ 2 - NCCLS Type II DI, vodivost do 1,0 uS/cm. Po zařazení koncového UV zářiče vyhovuje požadavkům Českého Lékopisu 2009.

Hodnota vodivosti základní vody podle parametrů EN 285+A2 není závaznou normou a je doporučením výrobcům přístrojové techniky, kam až mohou zajít v požadavku na čistotu napájecí vody. Výrobce a dodavatel jednotlivých přístrojů pak stanoví uživateli optimální limitní hodnotu vodivosti napájecí vody. Po doplnění iontoměničem je kvalita vody vhodná pro použití v laboratořích OKBHI, pro použití ve zkušebnách a všude tam, kde je požadována vyšší kvalita podle normy ČSN ISO 3696 typ 2. Možnost použití a výběr úpravy vody včetně odpovídající normy, nebo předpisu, je vhodné konzultovat se zástupcem naší společnosti.

Plně vybavená sestava reverzní osmózy GW 30 - 50 KOMPAKT:

  • vstupní mechanická dělená filtrace 2 x 20", aktivní uhlí 20“
  • reverzní osmóza minimálního výkonu 30 l/ 50 l/hod. podle typu
  • vestavěný zásobník objemu 80 litrů s automatikou
  • transportní čerpadlo s nastavitelnou automatikou 2,0 – 4,0 bar
  • digitální měřič specifické vodivosti na panelu (orientační měřič vodivosti)
  • volný odběr upravené vody na panelu – vzorek
  • výstupní ventil ½“ do místa připojení spotřebičů

Podle kvality zdroje je zapotřebí použít předřazený změkčovač. V případě napájení sterilizátoru a autoklávu je automatický změkčovač vody pro splnění všech požadavků normy EN 285+A2 nezbytný.

Rozměry bez změkčovače: 1800 x 600 x 750 mm (v,š,h)
Příkon: napájení 230V/D 10A – 50/60Hz
Výkon: 0,9 kW

Doplňující komentář:

Kompaktní plně vybavená a funkční úpravna vody volně instalovaná na podlahu. Součástí dodávky je úprava pro možnost přepnutí na náhradní provoz v případě poruchy přípravy vody do doby vyřešení příčiny. Úpravna splňuje základní požadavky pro umístění do hygienicky vhodných prostor, umožňuje snadné ošetřování a úklid.

Podmínky pro instalaci:

Zdrojem je pitná voda pod minimálním tlakem 4,0 bar. Přívod pitné vody ukončený kulovým ventilem ½“ nebo ¾“ s vnitřním závitem, možný tzv. pračkový mezikus. Odpad opatřený klasickým sifonem ve výšce do 500 mm. Instalační požadavky jsou podobné jakou u automatické pračky. Jištění zásuvek 230V: C 16A případně D 16A.

Výrobce: Goldman water s.r.o., vyrobeno v ČR/EU

Fotogalerie z realizace

Kontaktujte nás