Plně automatizovaná úpravna vody průmyslového typu GW 150-1000 KLASIK 1F a 3F na principu reverzní osmózy

Technologie reverzní osmózy s použitým klasickým vertikálním čerpadlem a moduly rozměru 4“ x 40“. Reverzní osmóza má veškeré příslušenství a ochrany proti změnám dodávky vstupních médií. Je použit zásobník většího objemu v příslušné konstrukci a výkonnější nerezové čerpadlo s tlakovou automatikou a větší tlakovou nádobou.

Limitní je výška stropu (zde uvažujeme 2900 mm), aby nad zásobníkem zůstal manipulační prostor minimálně 300 mm. Maximální objem zásobníku v takovém případě činí 700 litrů. U aplikací větších výkonů se předpokládá vyšší výška stropu a atypický zásobník podle situace.

Využití jako centrální jednotka pro zásobení sterilizačních přístrojů (sterilizátorů, autoklávů), dezinfektorů (myček), laboratoří OKBHI, mikrobiologie, napájení klimatizačních jednotek (vlhčení), chlazení, zásobení zkušebních komor, plnění akumulátorů, řady náročnějších oplachů, pro průmysl, farmacii, lékárny, kosmetiku, nápojový průmysl a další. Takové provedení je využitelné pro plynulé odběry upravené vody do množství podle použitého typu. Úpravna je volně stojící a nevyžaduje žádné stavební zásahy do stěn. Ke kvalitě upravené vody je pro každé použití příslušná norma ČSN, ISO, EN, nebo oborový předpis. To mu odpovídá dodatečné příslušenství základního složení.

Základní kvalita dle normy ČSN ISO EN 285+A2 s vodivostí do 5,0 -15,0 uS/cm a po možném doplnění iontoměničem ČSN ISO 3696 typ 2 - NCCLS Type II DI, vodivost do 1,0 uS/cm. Po zařazení koncového UV zářiče vyhovuje požadavkům Českého Lékopisu 2009.

Hodnota vodivosti základní vody podle parametrů EN 285+A2 není závaznou normou a je doporučením výrobcům přístrojové techniky, kam až mohou zajít v požadavku na čistotu napájecí vody. Výrobce a dodavatel jednotlivých přístrojů pak stanoví uživateli optimální limitní hodnotu vodivosti napájecí vody. Po doplnění iontoměničem je kvalita vody vhodná pro použití v laboratořích OKBHI, pro použití ve zkušebnách a všude tam, kde je požadována vyšší kvalita podle normy ČSN ISO 3696 typ 2. Možnost použití a výběr úpravy vody včetně odpovídající normy, nebo předpisu, je vhodné konzultovat se zástupcem naší společnosti.

Plně vybavená sestava reverzní osmózy GW 150-1000 1F a 3F KLASIK:

  • Instalační konstrukce zásobníku s čerpadlem – ocelový profil, vypalovaný lak Komaxit
  • vstupní mechanická dělená filtrace 2 x 20", aktivní uhlí 20“ vestavěná
  • reverzní osmóza výkonu 150 - 1000 l/hod.podle typu
  • zvolený zásobník objemu podle potřeby s automatikou
  • transportní čerpadlo s nastavitelnou automatikou podle potřeby rozsahu tlaku
  • digitální měřič specifické vodivosti na panelu (orientační měřič vodivosti)
  • volný odběr upravené vody na panelu – vzorek
  • výstupní ventil 1“ do místa připojení potrubních rozvodů
  • havarijní obchvat pro případ přerušení výroby upravené vody

Podle kvality zdroje je zapotřebí použít předřazený změkčovač. V případě napájení sterilizátoru a autoklávu je automatický změkčovač vody pro splnění všech požadavků normy EN 285+A2 nezbytný.

Rozměry bez kompletní předúpravy: 2700 x 1900 x 750 mm (v,š,h)
Příkon: napájení 1F: 2 x 230V/D16A 50Hz, 3F: 400V/D10A 50Hz
Výkon: 3,0 kW

Doplňující komentář:

Plně vybavená a funkční úpravna vody volně instalovaná na podlahu. Součástí dodávky je úprava pro možnost přepnutí na náhradní provoz v případě poruchy přípravy vody do doby vyřešení příčiny.

Podmínky pro instalaci:

Zdrojem je pitná voda pod minimálním tlakem 4,0 bar. Přívod pitné vody ukončený kulovým ventilem 1“ s vnitřním závitem. Odpad opatřený klasickým sifonem ve výšce do 500 mm. Jištění zásuvek 230V: 2 x C,D 16A případně 400V: C,D 10A

Výrobce: Goldman water s.r.o., vyrobeno v ČR/EU

Fotogalerie z realizace

Kontaktujte nás