Malé reverzní osmózy GW RO

Využití: jako jednotka pro přípravu demineralizované a následně deionizované vody v menších objemech, jako napájecí voda pro malé autoklávy, sterilizátory a myčky. Současně je tento komplet často využit jako zdroj pro laboratoře klinické biochemie (OKBHI) a další laboratoře provádějící běžné rozbory. V průmyslu jsou komplety využity například pro automatizované doplňování akumulátorů, zásobení testovacích (klimatických) komor, apod. Využití těchto malých kompletů je nekonečné!

Malé reverzní osmózy GW RO

Malé jednotky pracují s tlakem zdroje vody, který by neměl klesnout pod 2,5 baru. S vyšším tlakem se zvyšuje výkon a efektivita produktu. Tyto malé základní jednotky používají odpovídající filtraci, která je základem pro optimální životnost modulů reverzní osmózy a kvalitu permeátu (produktu).

Základní jednotka GW RO 35 – 65 – 100 – 200

Číselné označení vyjadřuje projektovaný denní výkon za běžných podmínek a při uvažované výměně filtrace po 3 – 12 měsících podle intenzity odběrů.

GW RO s ovládáním pouhým otevřením / zavřením ventilu přívodu vody

Základní jednotka instalovaná na stěnu, přívod z ventilu zdroje pitné vody, odpad trubičkou do výlevky nebo odpadu.

GW RO s doplněnou výbavou podle požadavku

Základní jednotka doplněná podle požadavku iontoměničem, měřičem specifické vodivosti, zásobníkem příslušné kvality a možnosti sanitace, automatikou 24 VAC, dodatečným UV zářičem a úpravou odběru. Označení GW RO. Takové provedení s odpovídající výbavou může v malém měřítku simulovat klasické velké sestavy.

Podle stupně výbavy splňuje tato varianta normy ČSN EN 285, ČSN ISO 3696 typ 2, případně v průtočném provedení bez zásobníku i ČL 2009 (viz certifikáty Goldman water).

Fotogalerie z realizace

Kontaktujte nás