Eshop

Komerční úpravny RO

Jedná se profesionální úpravny vody, které musí plnit příslušné normy, nebo předpisy na výslednou kvalitu vody. Úprava vychází většinou z pitné vody. V praxi je několik základních kategorií upravené vody. Technické demineralizované a deionizované vody jsou specifikovány normami ČSN ISO 3696 typ 2 a 3, případně ČSN EN 285+A2 a řadou jednotlivých oborových předpisů. Upravené vody pro laboratoře jsou specifikovány rovněž normou ČSN ISO 3696 typ 2, případně NCCLS Type II DI. Mikrobiologicky čisté vody pro farmacii jsou stanoveny Českým Lékopisem 2009. Komerční úpravny vody musí mimo uvedené kvalitativní požadavky plnit technické podmínky pro připojení k přístrojům - spotřebičům upravené vody. To předpokládá těsnou spolupráci s dodavateli koncových přístrojů.