Komerční úpravny

Společnost je zaměřena z velké části na využití reverzních osmóz. U požadavků na nízké množství odebírané vody, při nepravidelném provozu, případně omezeném prostoru, je možné použít technologii směsných iontoměničů mixbed (DEMI). Ve velké většině požadavků je však nezbytné použít reverzní osmózu, která je provozně výrazně ekonomičtější.

GW DEMI

Originální vložky rozměrů 10“ a 20“ s náplní mixbed, tlakové laminátové nádoby (tanky) objemů 6 – 25 litrů pro snadnou výměnu (při servisu kus za kus), větší objemy pro výměnu náplně na místě.

Číst dál...

Malé reverzní osmózy GW RO

Využití: jako jednotka pro přípravu demineralizované a následně deionizované vody v menších objemech, jako napájecí voda pro malé autoklávy, sterilizátory a myčky. Současně je tento komplet často využit jako zdroj pro laboratoře klinické biochemie (OKBHI) a další laboratoře provádějící běžné rozbory. V průmyslu jsou komplety využity například pro automatizované doplňování akumulátorů, zásobení testovacích (klimatických) komor, apod. Využití těchto malých kompletů je nekonečné!

Číst dál...

Plně automatizovaná úpravna vody GW 10 KOMPAKT na principu reverzní osmózy

Využití jako menší jednotka pro zásobení sterilizačních přístrojů (sterilizátorů, autoklávů), dezinfektorů (myček), laboratoří OKBHI, mikrobiologie, zásobení zkušebních komor, plnění akumulátorů, řady náročnějších oplachů a další. Uvedené provedení je využitelné pro plynulé odběry upravené vody pod tlakem do množství až 10 l/hod. Úpravna je volně stojící a nevyžaduje žádné stavební zásahy do stěn.

Číst dál...

Plně automatizovaná úpravna vody GW 30-50 KOMPAKT na principu reverzní osmózy

Využití jako centrální jednotka pro zásobení sterilizačních přístrojů (sterilizátorů, autoklávů), dezinfektorů (myček), laboratoří OKBHI, mikrobiologie, napájení klimatizačních jednotek (vlhčení), chlazení, zásobení zkušebních komor, plnění akumulátorů, řady náročnějších oplachů, pro průmysl, farmacii, lékárny, kosmetiku, nápojový průmysl a další. Takové provedení je využitelné pro plynulé odběry upravené vody do množství 30 až 50 l/hod. Úpravna je volně stojící a nevyžaduje žádné stavební zásahy do stěn.

Číst dál...


Plně automatizovaná úpravna vody průmyslového typu GW 150-1000 KLASIK 1F a 3F na principu reverzní osmózy

Technologie reverzní osmózy s použitým klasickým vertikálním čerpadlem a moduly rozměru 4“ x 40“. Reverzní osmóza má veškeré příslušenství a ochrany proti změnám dodávky vstupních médií. Je použit zásobník většího objemu v příslušné konstrukci a výkonnější nerezové čerpadlo s tlakovou automatikou a větší tlakovou nádobou.

Číst dál...

Úprava vody elektrodeionizací – EDI

Technologie elektrodeionizace EDI není zcela nový způsob odstranění iontů ze základní demineralizované vody, princip je známý již desítky roků. Technologickým vývojem se pouze zlepšují možnosti pro snadnější aplikaci této technologie. Elektrodeionizaci nelze chápat jako náhradu jakékoliv úpravy vody, zejména iontoměničů. Elektrodeionizace má své vstupní podmínky a slouží výhradně jako druhý stupeň – dočištění základní demineralizované vody.

Číst dál...

Příslušenství programu úpraven vody Goldman water

Za dvacet let praxe v oboru se ustálil sortiment používaných materiálů na sestavy reverzních osmóz. Za tuto dobu se řada komponentů a postupů osvědčila nebo neosvědčila. V současné době využíváme tyto poznatky a výsledkem je snížení rizika provozních problémů. Řada výrobců svojí produkci převedla a změnila technologii výroby a na tyto změny reaguje i naše společnost.

Číst dál...