Komerční úpravny

Společnost je zaměřena z velké části na využití reverzních osmóz. U požadavků na nízké množství odebírané vody, při nepravidelném provozu, případně omezeném prostoru, je možné použít technologii směsných iontoměničů mixbed (DEMI). Ve velké většině požadavků je však nezbytné použít reverzní osmózu, která je provozně výrazně ekonomičtější.

GW DEMI

Originální vložky rozměrů 10“ a 20“ s náplní mixbed, tlakové laminátové nádoby (tanky) objemů 6 – 25 litrů pro snadnou výměnu (při servisu kus za kus), větší objemy pro výměnu náplně na místě.

Číst dál...

Malé reverzní osmózy GW RO

Využití: jako jednotka pro přípravu demineralizované a následně deionizované vody v menších objemech, jako napájecí voda pro malé autoklávy, sterilizátory a myčky. Současně je tento komplet často využit jako zdroj pro laboratoře klinické biochemie (OKBHI) a další laboratoře provádějící běžné rozbory. V průmyslu jsou komplety využity například pro automatizované doplňování akumulátorů, zásobení testovacích (klimatických) komor, apod. Využití těchto malých kompletů je nekonečné!

Číst dál...

Reverzní osmóza GW 10 KOMPAKT

Využití: z velké části jako zdroj napájecí vody pro menší autoklávy, sterilizátory a myčky u operačních sálů, pro zásobení laboratoří – malé odběry biochemického analyzátoru, rozvod upravené vody, umývárna, zásobení testovacích (klimatických) komor apod.

Číst dál...

Reverzní osmóza GW 30 a 50 KOMPAKT

Využití z velké části jako zdroj napájecí vody pro autoklávy, sterilizátory a myčky u operačních sálů, pro zásobení laboratoří – zásobení biochemického analyzátoru, rozvod upravené vody, umývárna, zásobení testovacích (klimatických) komor apod.

Číst dál...

Reverzní osmóza GW 30, 50 a 100 KLASIK

Využití jako zdroj napájecí vody pro autoklávy, sterilizátory a myčky u operačních sálů, oplachy na umývárnách, kde upravená voda splňuje požadavky ČSN EN 285 +A2 s vodivostí do 15,0 ( 5,0 ) uS/cm. Po doplnění iontoměniči na kvalitu ČSN ISO 3696 typ 2, NCCLS Type II DI s vodivostí do 1,0 uS/cm pro zásobení laboratoří , připojení biochemických analyzátorů, rozvodů upravené vody, zásobení testovacích (klimatických) komor apod.

Číst dál...

Reverzní osmóza GW 150 – 1500 1F/3F

Využití jako základní jednotka pro centrální úpravny vody. Použití je prakticky ve všech oborech, například již zmíněná napájecí voda pro sterilizaci, zdroj pro výrobu hygienické páry, zásobení klimatizace, zvlhčovačů (ČSN EN 285), zálivka skleníků, oplachy materiálů v průmyslu, potravinářství, průmysl nápojů, destiláty, kosmetika, výroba destilované vody. Verze GW 150 se často používá jako základní zdroj vody pro větší pracoviště laboratoří (OKBHI) ve spojení s iontoměniči (ČSN ISO 3696 typ 2).

Číst dál...

Úprava vody elektrodeionizací – EDI

Technologie elektrodeionizace EDI není zcela nový způsob odstranění iontů ze základní demineralizované vody, princip je známý již desítky roků. Technologickým vývojem se pouze zlepšují možnosti pro snadnější aplikaci této technologie. Elektrodeionizaci nelze chápat jako náhradu jakékoliv úpravy vody, zejména iontoměničů. Elektrodeionizace má své vstupní podmínky a slouží výhradně jako druhý stupeň – dočištění základní demineralizované vody.

Číst dál...

Příslušenství programu úpraven vody Goldman water

Za dvacet let praxe v oboru se ustálil sortiment používaných materiálů na sestavy reverzních osmóz. Za tuto dobu se řada komponentů a postupů osvědčila nebo neosvědčila. V současné době využíváme tyto poznatky a výsledkem je snížení rizika provozních problémů. Řada výrobců svojí produkci převedla a změnila technologii výroby a na tyto změny reaguje i naše společnost.

Číst dál...