Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Poptávka

Na zboží je možné se poptat elektronicky prostřednictvím poptávkového formuláře - dále telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

Poptávka na cenu musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon.

Poptávka bude potvrzena zpětným e-mailem nebo zavoláním.

2. Objednání a dodání zboží

Pokud je zboží skladem, dodací lhůta 3 až 5 pracovních dnů.

Pokud zboží není skladem, bude předběžná dodací lhůta sdělena zákazníkovi individuálně. Vyhrazujeme si právo na změnu dodacího termínu.

Objednané zboží je možno převzít osobně na naší adrese U rybníka 13, 250 91 Zeleneč, nebo bude doručeno Českou poštou, přepravní společností DPD v rámci celého území ČR a SR (pouze v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod.).

Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

3. Platba za zboží

Platbu za objednané zboží je možné provést v hotovosti při převzetí zboží (osobní odběr, dobírka) nebo bankovním převodem na účet.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy Goldman water s.r.o.

4. Záruka

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatným použitím, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním. Výrobek rovněž nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, mrazu, vlhku. Na poškození živelnými pohromami nebo vyšší mocí se záruka taktéž nevztahuje. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uvedených přímo výrobcem. Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující název obchodní firmy prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.

5. Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu, a to do jednoho měsíce od nahlášení nebo převzetí reklamovaného zboží.

Při reklamaci zaslané poštou na dobírku bez předchozí dohody, má prodávající právo zásilku odmítnout.

Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

6. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Zboží zašlete zpět na adresu: Goldman water s.r.o., U rybníka 13, 250 91 Zeleneč. Náklady na zaslání zboží zpět prodejci, hradí kupující. Po obdržení takto vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na které se oboustranně dohodnou.

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v takovém případě nelze od kupní smlouvy odstoupit.

7. Ochrana osobních dat

  1. Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv s prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu (e-shopu).
  2. Kupující souhlasí, aby prodávající tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.
  3. Kupující má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl prodávajícím informován. Informace o těchto údajích poskytne prodávající kupujícímu kdykoli na základě písemné žádosti.
  4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace kupujícího, jsou prodávajícím považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (balíková přeprava apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
  5. Zpracovatel osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  6. Souhlas kupujícího se zasíláním obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.