Eshop

Chemické znečištění

Zvýšený obsah dusičnanů ve vodě je způsoben více faktory. Nejčastěji se do vody dostávají ze septiků, vsakem hnojiv používaných na polích atd. Maximální obsah dusičnanů v pitné vodě je omezen Vyhláškou 376/2000 Sb. na 50 mg/l. Stanovená koncentrace dusičnanů pro kojence je do 15 mg/l. Zvýšené koncentrace těchto látek mohou způsobit závažné onemocnění. Nejvíce jsou ohroženi kojenci! Máte-li nadlimitní obsah dusičnanů, dusitanů či síranů a potřebujete je z vaší vody odstranit, a pokud požadujete jejich odstranění centrálně, potom je vhodná takzvaná DENITRACE vody pomocí speciálního filtračního média Purolite A-520 E. Pro správné posouzení a nastavení denitrace je nutné znát obsah dusičnanů a síranů v mg/l. ve zdroji. Tato technologie tyto látky odstraňuje současně. V závislosti na obsaženém množství se určí celková kapacita technologie pro nastavení regenerace.

Automatický řídící ventil po nastavení kapacity regeneruje filtrační náplň zpětným proplachem do kanalizace.

Rozhodujícími kritérii pro volbu modelu jsou rozbor a odebírané množství vody.