Test balených vod: některé obsahují pesticidy, bakterie a látky z plastů

Známý ochránce spotřebitelů a investigativní novinář Jan Tuna se tentokrát věnoval ve svém pořadu A DOST! kvalitě balené vody v Česku. Jeho zjištění jsou alarmující! Některé obsahují pesticidy, bakterie a látky z plastů.

Reportáž vyšla na STREAM.cz v pořadu A DOST!

Vyjádření našich specialistů na úpravu vody

Rádi bychom reagovali na výsledky testu balených vod. V zásadě se jedná o rozpor mezi parametry stanovenými Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. a reálnými možnostmi, jak takové podmínky splnit. Důležitou stránku zde hraje rovněž ekonomická stránka a výhodnost prodeje balené vody.

Pro BALENOU VODU bývají použity zdroje, které vyhovují citované Vyhlášce. Problém je v manipulaci během stáčení, plnění a následně skladování v plastových obalech. Pokud je voda v nějaké fázi kontaminována, nebo obsahuje podlimitní mikrobiologickou kontaminaci, může dojít při nevhodném skladování k pomnožení bakterií a výluhu chemických látek z materiálu plastového obalu. Nevhodným skladováním je míněno uložení v prostoru s běžnou a vyšší teplotou, případně v kontaktu s denním světlem. Z původně zdravotně nezávadné pitné vody se pak může stát zdraví ohrožující. Tyto názory jasně potvrzuje provedený test a závažná zjištění zejména u KOJENECKÉ VODY. Zde je proces nakládání se zdrojem o to složitější, neboť kojeneckou vodu nelze nijak dodatečně upravovat vyjma ozonizace.

KOHOUTKOVÁ VODA je v drtivé většině v souladu s citovanou Vyhláškou MZ. Konkrétní výsledek ale může být ovlivněn stavem rozvodů. Někdy je veřejný rozvod vybudován z lokálního zdroje, buď s úpravnou vody, nebo bez ní. V takovém případě nemusí být vždy zajištěna taková hygienická kontrola, jako u klasických veřejných rozvodů. U kohoutkové vody některým uživatelům vadí pach po ošetření chlorovými přípravky. U některých kohoutkových vod jsou limitní, nebo nadlimitní hodnoty některých látek, které specificky citlivým uživatelům nevyhovují. Bývá to například vyšší obsah síranů, chloridů a dalších látek. V poslední době se hovoří o obsahu pesticidů, hormonů, plastových mikročástic a řadě dalších příměsí. Tyto další škodlivé látky dokáže odstranit malá domácí REVERZNÍ OSMÓZA s UV LAMPOU.

REVERZNÍ OSMÓZA pro využití v kuchyni slouží k přípravě velmi čisté vody, která slouží k přípravě pokrmů a nápojů. Kapacita činí do 15 – 20 litrů za den. Jednotlivý odběr bývá do maximálně 3 litrů a opětné naplnění odebraného množství asi 1 hodinu. Jedná se o velmi čistou vodu, která plně nenahrazuje „pitnou vodu podle změní Vyhlášky MZ“ o výživné úloze pro obyvatelstvo, ale alespoň neobsahuje celou řadu nežádoucích přísad. Tyto malé domácí úpravny jsou používány v celém světě.

Reverzní osmóza 7 stupňů filtrace s mineralizací a s UV lampou UV lampa VIQUA Sterilight S5Q-PA/2 30W
Kontaktujte nás