Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku

Známý ochránce spotřebitelů a investigativní novinář Jan Tuna se tentokrát věnoval ve svém pořadu A DOST! kvalitě podzemní vody v Česku. Jeho zjištění jsou alarmující! Většina podzemní vody v ČR je kontaminována pesticidy kvůli biopalivům, např. žlutým lánům řepky olejky nebo kukuřice.

Reportáž vyšla na STREAM.cz v pořadu A DOST!

Vyjádření našich specialistů na úpravu vody

Pesticidy společně s řadou dalších příměsí ve zdrojích vody jsou značným problémem. Objevují se i další články, které dokladují kontaminace spodních a pitných vod řadou dalších nebezpečných kontaminantů. Jejich výčet je obsáhlý a jejich charakter odpovídá chování lidstva k přírodě. Jsou to i na našich stránkách zmíněné mikročástice plastů, hormony, antibiotika a řada kontaminantů, které se do vod přes kanalizace dostaly v odpadech z léků, chemických přípravků a všeho podobného, co přináší civilizace. Takové nálezy kontaminantů se v minulosti neobjevovaly v takové míře, nebo nebyly prostě zveřejňovány. Tyto látky není snadné technologicky odstranit běžnými úpravami vody. Řada takto zjištěných nežádoucích příměsí je totiž v molekulární formě. Bohužel se v přírodě uvedené látky velice často neodbourávají a řada z nich se bude postupně koncentrovat. Jedna z velice mála technologií, které mohou tyto látky ze zdroje vody odstranit, je reverzní osmóza, neboť pracuje rovněž na principu molekulární separace. V současné době ale platí pro pitnou vodu Vyhláška MZ č.252/2004 Sb., kde se současně stanoví doporučené obsahy látek, které jsou lidskému organismu prospěšné. Výsledkem je tedy značný rozpor. Pokud se má kontaminovaný zdroj zbavit nežádoucích látek, současně se zbaví i těch žádoucích. Za současného stavu technologií nelze postupovat jinak, než odstranit téměř vše a výsledná voda se svým složením přiblíží vodě destilované. Dodatečné doplnění žádoucích látek není technicky jednoduché, zejména u malých domácích úpraven vody. Existuje sice remineralizace pomocí média, které uvolňuje vápník a hořčík. Dokonalejší doplnění minerálů by však vyžadovalo klasické dávkovací zařízení. Do současné doby probíhá neustále řada diskuzí a názorů o vhodnosti či nevhodnosti konzumace pitné vody v čistotě blížící se vodě destilované. Podle našeho dlouholetého názoru by neměla být považovaná takto upravená voda za základní součást výživy člověka, jak se snaží specifikovat Vyhláška MZ č.252/2004 Sb., ale jako čistá voda zbavená kontaminantů v nezbytné míře pro přípravu nápojů a potravin. Zásadní příjem pitné vody by u zdrojů se zjištěnými hodnotami nežádoucích látek měl být tvořen balenou vodou, případně dalšími nápoji. Požadovaný příjem minerálů by tak měl být tvořen hlavně potravou a domníváme se, že pitná voda nemá v bilanci příjmu například vápníku a hořčíku rozhodující úlohu. Budoucnost přinese určitě vhodnější technologická řešení a Vyhlášky MZ budou možná akceptovat existující technologické možnosti. V současné době však bohužel není k dispozici vhodnější technologie, která by řešila problémy selektivně.Tyto články budeme zařazovat i nadále, není to snaha vyvolávat znepokojení a hysterie. Je však zapotřebí si uvědomit, že tyto problémy existují, přibývají, týkají se každého a je zapotřebí se k nim stavět rozumně. Nabídka naší společnosti pracuje se současně dostupnou technologií, která je ve světě na rozdíl od nás, velice využívána. Sami se těšíme na příchod nových způsobů, jak čistit pitnou vodu od nežádoucích příměsí, v současné době ale předkládáme to, co je technologicky možné.

Kontaktujte nás