Nová certifikace ISO 9001 a ISO 14001

Společnost Goldman water s.r.o. v souladu se zvyšováním kvality činnosti prošla v těchto dnech recertifikací ISO 9001 a ISO 14001 pro období do roku 2022. Pro většinu zájemců o dodávky úpravny vody je tato certifikace známkou kvalifikace dodavatele. Certifikát není pouze formální záležitost a součástí pravidelných každoročních auditů je kontrola všech činností společnosti od vedení administrativy, pracovních postupů, zaručení kvality jakosti, ekologické likvidace až po zabezpečení servisních činností.

U zahraničních dodávek od tendrů až po finální dodávky kompletních zařízení je uvedená certifikace naprosto nezbytná. Je možné pozorovat, že pro zájemce o dodávky úpravny vody je certifikát čím dále častěji požadován. Naše společnost tento proces vítá, neboť se snaží zdokonalovat technickou úroveň svých produktů současně se zkvalitňováním poskytovaných služeb.