Kohoutková voda obsahuje plastová vlákna, zjistila studie

Testy ukázaly, že pro miliardy lidí na celém světě je pitná voda kontaminovaná plastovými částicemi, takzvanými mikroplasty. Zjistilo se, že 83 procent zkoumaných vzorků vody z vodovodu je takto znečištěno. Průměrný počet vláken nalezených v každém 500mililitrovém vzorku se pohyboval od 1,9 v Evropě až po 4,8 v USA. Odborníci by tak měli zkoumat, jaké to nese důsledky pro naše zdraví.

Při hodnocení kvality pitné vody se dosud nehovořilo o mechanických částicích, které pitná voda obsahuje. Není rozdíl mezi povrchovým a podzemním zdrojem, mikročástice – mikroplasty jsou přítomny všude. Článek uvádí problém kontaminace mikroplasty, které vznikají mechanickým otěrem, například i opotřebením šatů, zejména však u praní v pračkách. Ve všech případech, kde jsou přítomny plasty, vznikají tyto mikročástice v rozměru nad 2,5 um (tisícina mm). Mikroplasty se tak dostávají do zdrojů vody, organismů hospodářských zvířat a tím do potravy člověka. Chemické rozbory pitné vody nehodnotí takové složky.

Zdroj pitné vody, který je opatřen filtrací tento problém řeší poměrně snadno. Pokud je mechanická filtrace vybavena vložkou s porezitou nižší než je 5 um, je možné očekávat maximální efekt i přes 90 %. Je skutečností, že pitná voda je pouze jednou možností, jak se vyhnout zvýšenému příjmu těchto látek do organismu. Každá dílčí ochrana je však žádoucí a vedle odstranění chemických kontaminantů je nutné myslet i na další problémy, na které pokazuje článek.

Tým specialistů na úpravu vody z Goldmanwater s.r.o.

Kontaminace byla nalezena v pitné vodě v zemích po celém světě. Studenou pitnou vodu u více než tuctu států analyzovali vědci na popud neziskové organizace Orb Media, která informace poskytla britskému serveru The Guardian. Mikroplasty jsou plastové mikročástice o velikosti sotva jednoho milimetru, pocházejí často z kosmetiky nebo oblečení a šíří se odpadními vodami. Studie organizace Orb Media zkoumala mikročástice větší než 2,5 mikronu (2,5 tisíciny milimetru).

Největší mírou kontaminace mikroplasty se mohou „pochlubit“ Spojené státy, a to 94 procenty. Vzorky vody se přitom odebraly i v budovách Kongresu, ústředí Agentury pro ochranu životního prostředí USA či Trump Tower v New Yorku. Přední příčky dále obsadil Libanon a Indie. Evropské země včetně Velké Británie, Německa a Francie měly nejnižší míru kontaminace, avšak stále jde o plných 72 procent studovaných vzorků.

Nové analýzy tak ukazují na pravděpodobný všudypřítomný rozsah plastové kontaminace v globálním prostředí. Předchozí práce se z velké části zaměřovaly na plastové znečištění oceánů, což naznačuje, že lidé konzumují mikroplasty prostřednictvím kontaminovaných mořských živočichů.

„Máme dostatek údajů o tom, jak to negativně ovlivňuje volně žijící živočichy, zejména ryby,” uvedla pro The Guardian Sherri Masonová, expertka na mikroplasty z americké State University of New York at Fredonia, která dohlížela na analýzy pro Orb Media. „Pokud to má vliv na zvířata, proč bychom se měli domnívat, že na nás ne?“ táže se.

Zdraví mohou ohrožovat i bakterie

Samostatná malá červnová studie v Irsku rovněž zjistila danou kontaminaci vody z vodovodu a ze studní.

„Nevíme, jaký dopad má na zdraví, a z toho důvodu bychom měli být opatrní a věnovat problematice okamžitou pozornost, abychom zjistili, jaká jsou skutečná rizika,” upozornila dále Anne Marie Mahon z Galway-Mayo Institute of Technology.

Podle Mahonové jsou dvě hlavní nebezpečí: velmi malé plastové částice a chemické látky nebo patogeny, které mohou mikroplasty uchovávat. Proniknou-li do orgánů, mohlo by to být dle jejích slov „znepokojující“. Plasty navíc mohou přilákat bakterie nacházející se v odpadních vodách.

Výzkum Richarda Thompsona z britské Plymouth University dále ukázal, že mikroplasty se zjistily u třetiny ryb ulovených ve Spojeném království. Studie v Německu navíc objevila fragmenty plastových vláken ve všech 24 značkových pivech, které testovala. Stejně tak v medu a cukru.

Pračky, sušičky a špatné nakládání s odpadem

Není zatím úplně zřejmě, jak se mikroplasty dostávají do pitné vody. Mohou se tam i do jakýchkoli jezer a dalších vodních toků dostávat z atmosféry, do které se vylučují vlákna při každodenním „opotřebování“ oblečení či koberců. Zejména v USA mohou být potenciálním zdrojem i sušičky.

A co teprve pračky. Každý její cyklus údajně může do životního prostředí vypustit až 700 tisíc těchto vláken. Plasty jsou velmi užitečné, avšak každý rok jich lidstvo vyprodukuje neuvěřitelných 300 miliónů tun a správa plastového odpadu je nedostatečná.

„Současné standardní systémy na úpravu vody neodfiltrují všechny mikroplasty,“ uzavírá vědkyně Mahonová s tím, že balená voda nemusí být vždy vhodnou alternativou. Plasty byly totiž nalezeny i v několika vzorcích právě balené vody.

Článek vyšel na serveru Novinky.cz