Jak pracuje systém čištění vody pomocí reverzní osmózy a co umí?

Naši zákazníci často nevědí, jak si vybrat správný systém čištění vody reverzní osmózou. Proto jsme pro ně, a samozřejmě i pro Vás, připravili nejčastější dotazy a odpovědi, včetně vysvětlujících schémat.

1) Co dělá systém čištění vody pomocí reverzní osmózy?

Vyrábí čistou vodu pomocí reverzní osmózy

Jedná se o velice jednoduchý a přímý způsob čištění vody. Vysokotlaké systémy reverzní osmózy (tedy s přídavným čerpadlem) jsou používány již řadu let k odsolování vody. Pochopení principu funkce reverzní osmózy vám pomůže proniknout do jeho tajemství a lépe se orientovat. Čtěte dále a rozšiřte své znalosti o systémech reverzní osmózy (RO) pro domácnosti.

Co byste si měli zapamatovat:

 • Všechny systémy reverzní osmózy (RO) pracují na stejném principu
 • Většina systémů RO vypadá podobně
 • Všechny systémy RO mají stejné základní součásti
 • Skutečný rozdíl je jen ve kvalitě filtrů a membrán použitých v systému RO

 

2) Jak funguje membrána reverzní osmózy?

Reverzní osmóza je fyzikální proces, při kterém dochází k průchodu čištěné vody membránou a odebírání rozpuštěných anorganických pevných látek (například solí). Je to opak přírodního jevu, proto název reverzní – obrácená osmóza. V domácnosti k tomu dochází průchodem vody z vodovodu při běžném tlaku vodovodního rozvodu. Na membráně (tenké jako celofán) dojde k rozdělení protékající vstupní vody na čistou část (produkt neboli permeát), který prochází molekulárními póry membrány a pokračuje do zásobníku. Odpadní část (odpad neboli koncentrát) pokračuje po povrchu membrány, působí jako oplach jejího povrchu a odvádí všechny nečistoty a kontaminanty. Celkový poměr produktu a odpadu by měl činit asi 1:5 dílům. Automatiku tohoto procesu zajišťuje automatický uzavírací ventil. Účinnost této technologie závisí na vstupním tlaku, neboť čím má vstupní voda určená k vyčištění vyšší obsah rozpuštěných látek, tím je zapotřebí vyšší (osmotický) tlak.

Malá domácí reverzní osmóza pracuje při vstupním tlaku od 3 do 8 barů. Na celkový výkon – produkci v l/hod má zásadní vliv i teplota zdroje. S nižší teplotou vody klesá výkon. Běžný výkon domácího kompletu činí přibližně 3 – 8 l/hod. Dalším příslušenstvím bývá obvykle výstupní mineralizační patrona, nebo koncový UV zářič


Faktory, které ovlivňují výkon systému reverzní osmózy:

 • Tlak vody
 • Teplota vody
 • Typ a množství rozpuštěných pevných látek (TDS) ve vodě
 • Kvalita filtrů a membrán použitých v systému RO (viz provozní údaje)


Výhody reverzní osmózy

 • Zlepšuje chuť, vůni a vzhled
 • Vysoce efektivní proces čištění. Odstraňuje níže uvedené znečišťující látky
 • Žádná dodatečná spotřeba energie
 • Velmi pohodlné
 • Odvádí nečistoty do výlevky místo jejich shromažďování
 • Nízké náklady - garantovaná kvalita vody při jednotných nákladech na litr

3) Co systém reverzní osmózy odstraňuje?

Membrána reverzní osmózy odstraňuje nečistoty a částečky větší než 0,001 mikrometru.

 

4) Jaké jsou součásti systému reverzní osmózy?

Základní součásti všech systémů reverzní osmózy:

Ventil vodovodního potrubí (studená voda): Tento ventil se namontuje na vodovodní potrubí se studenou vodou. Ventil je vybaven potrubím vedoucím ke vstupnímu filtru RO. Toto je zdroj vody systému RO.

Vstupní filtr(y): Voda z vodovodu je přiváděna nejdříve do vstupního filtru RO. V systému RO může být použito těchto vstupních filtrů několik. Nejčastěji se používají filtry pro sedimenty. Ty slouží k odstranění bahna, špíny a dalších sedimentů. Dále jsou použity filtry s aktivním uhlím pro odstranění chlóru.

Membrána reverzní osmózy: Srdcem celého systému reverzní osmózy je spirálová membrána ze syntetického materiálu.

Výstupní filtr(y): Poté, co voda opustí nádrž RO, ale ještě než projde výstupním kohoutem RO, musí projít výstupním filtrem (nebo filtry). Jako výstupní filtry jsou většinou používány filtry s aktivním uhlím (buď v podobě granulí nebo bloku). Na výstupních filtrech se odstraní zbytkové pachy a chuťové nedokonalosti.

Automatický uzavírací ventil (SOV): Z důvodu šetření vodou mají systémy RO automatický uzavírací ventil. Pokud se naplní nádrž systému (to se liší v závislosti na vstupním tlaku vody), tento ventil se uzavře a k membráně nemůže přitékat další voda. Čištění vody je tak přerušeno. Uzavřením ventilu se rovněž přeruší odvádění vody a nečistot do výlevky. Po vypuštění vody kohoutem RO dojde k poklesu tlaku v nádrži a otevření uzavíracího ventilu. Voda může opět protékat membránou a nečistoty z vody jsou odváděny do odpadu.

Zpětný ventil: Zpětný ventil je umístěn na konci těla membrány RO. Zpětný ventil zabraňuje zpětnému průtoku vyčištěné vody z nádrže RO přes membránu.

Omezovač průtoku: Průtok vody membránou RO je regulován omezovačem průtoku. Pomáhá udržovat tlak na vstupní straně membrány. Bez kontroly průtoku by bylo produkováno pouze velmi malé množství pitné vody, protože veškerá vstupní voda by vlivem menšího odporu protékala rovnou do odpadu. Omezovač průtoku je umístěn ve výpustném potrubí RO.

Nádrž: Standardní nádrž RO má kapacitu asi 10 litrů. Vak v nádrži v ní udržuje potřebný přetlak.

Kohout: Jednotka RO používá svůj vlastní kohout, který je obvykle umístěn na kuchyňským dřezu.

Odpadní potrubí: Potrubí vede od výstupního konce těla membrány RO k výlevce. Toto vedení je použito k odvádění nečistot a kontaminantů ze zdroje vody.

 

 

 

5) Jsou všechny systémy a filtry reverzní osmózy stejné?

Přestože jsou si systémy RO s ohledem na schéma a součásti velmi podobné, kvalita jednotlivých součástí může být velice odlišná. Tyto rozdíly mají významný vliv na kvalitu vody produkované systémem.
Zde jsou některé ukázkové dotazy, které byste si mohli pokládat, a následky spojené s kvalitou součástí, která je "horší než žádoucí".

Používá výrobce svařování ultrazvukem? Jaké typy svarů jsou používány v těchto plastových produktech? Umožní svary kontaminované vodě obejít filtrační systém? Nemohou způsobit netěsnosti systému?

Jak byl vyroben tento filtr nebo membrána? Neumožní volný průchod nefiltrované vodě a tedy průtok nečistot systémem?

Jaká je kvalita náplně filtru? Je obsah filtrů dostatečně kvalitní, aby zajistil očekávané snížení kontaminace? Například kvalita uhlí se může značně lišit a společně s tím i účinnost filtrace, protože vlivem "odlupování" uhlí se může předčasně zanést nebo znečistit membrána RO.

Je tedy zřejmé, že kvalita součástí je klíčem k optimální funkci systému RO.

 

6) Jak se dá zvýšit kapacita membrány reverzní osmózy v systému reverzní osmózy?

Hlavním důvodem výměny za membránu s vyšším průtokem je snaha o rychlejší naplnění nádrže systému. To zajistí, že i v době špičkového odběru vody je v nádrži dostatečné množství vody.

Použití membrány s vyšším průtokem nemá vliv na kvalitu vody produkované vaším systémem reverzní osmózy nebo na životnost membrány RO.

 

7) Kde mohu koupit kvalitní systém reverzní osmózy nebo výměnné filtry a membrány?

Rádi Vám dodáme kvalitní řešení všech typů úpraven vody, výměnné filtry a membrány pro kompletní systémy reverzní osmózy.Zveřejněno: 04/01/2021 - 11:27:46

Máte další dotazy, nebo zájem o úpravu vody?

SERVIS


Poskytujeme kvalitní a pravidelné servisní zabezpečení

Disponujeme plně vybaveným skladem materiálu a náhradních dílů.
Při poskytování servisních služeb máme na zřeteli maximální komfort a spokojenost klienta.

 • Preventivní kontroly všech součástí zařízení
 • Pravidelná údržba – čištění, dezinfekce, výměna náplní
 • Provádění inovací přístroje, aktualizací a jiných úprav
 • Dodávka a montáž originálních náhradních dílů


Více informací
course thumb

Úprava vody od profesionálů

Jsme český výrobce certifikovaných úpraven vody od roku 1990. Vyvíjíme a vyrábíme ucelenou řadu standardních i zakázkových úpraven vody. Nabídku vám připravíme nejpozději do 7 dnů.

Katalog úpraven
course thumb

Zdravotnictví a průmysl

Disponujeme veškerými certifikacemi, které nás opravňují prodávat technicky vyspělé úpravny vody na míru pro obory zdravotnictví, farmacie a průmysl.

Více
course thumb

Domácnosti a chalupy

Vlastní zdroj vody, jako studna nebo vrt, často nesplňuje ani standardní požadavky kvality. Proto je nutné ji upravit lépe, než jen převařováním, či magnetickou úpravou.

Více